Välkommen till Hallstahammar 25-28 juli 2019

Välkommen till en av sommarens höjdpunkter för dig som älskar hästar!

Svenska Morganhästföreningen, Svenska Lipizzanerföreningen och Svenska Angloarabföreningen bjuder in till årets Riksutsällning för Specialhästraser. Dessa rasföreningar utgör tillsammans Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR). Tävlingarna är öppna för Morganhästar, Morgankorsningar, Angloaraber, Lipizzaner och Lipizzanerkorsningar.

Under fyra hela dagar kommer Morganhästar, Angloaraber och Lipizzanerhästar att visas, avelspremieras och tävlas. Föl, unghästar och vuxna hästar deltar i exteriörbedömningar, kvalitetstester och flertalet tävlingsgrenar.

Detta är evenemanget för dig som vill se mer av vackra och allsidiga hästar, är avelsintresserad eller kanske letar efter en ny tävlingshäst/tävlingsponny.

Vår förhoppning är att just Du vill komma hit för att njuta och ta del av denna hästfest! Välkommen!

SVENSKA LIPIZZANERFÖRENINGENSVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENSVENSKA ANGLOARABFÖRENINGEN