Klara domare till årets Riks

Amerikansk domare:
Cece Green Yelek (Greentree Ranch)

Premieringsförättare, kvalitetsbedömning gångarter och körning Morganhästar:
Ove Stenson

Premieringsförrättare Angloaraber:
Hans Wallemyr

Kvalitetsbedömning hoppning och löshoppning Morganhästar:
Marie Filipsson-Wallén