Proposition

All betalning sker till Svenska Morganhästföreningen:
Betalning ska vara SMHF tillhanda senast 2020-07-02. BG 510-9251, Svenska Morganhästföreningen. Kontrollera att det totala beloppet stämmer med din anmälan, ange namn + RIKS vid betalning.

Proposition RIKS ASHR 2020: Kommer senare